image ©Maxim Nikolaev

Команда разработчиков OpenMW с гордостью объявляет о выпуске версии 0.40.0! Вы можете загрузить ее со страницы Скачать. Доступна для всех операционных систем. Этот релиз вносит некоторые небольшие новые функции, но в основном содержит исправления ошибок и улучшения. Мы берем курс на реализацию интересных особенностей игры, это захватывающее время для OpenMW, даже если выпуски имеют немного меньше видимых пользователем изменений. Игра полностью готова к работе, и будущие выпуски будут приносить в основном исправления и улучшать оптимизацию.

Взгляните на обзор изменений игры и обзор OpenMW-CS от невероятного Atahualpa, а так же можете взглянуть на полный список изменений.

Замечания:

Изменения:

OpenMW 0.40.0 Released! 2016-09-22 - raevol

The OpenMW team is proud to announce the release of version 0.40.0! Grab it from our Downloads Page for all operating systems. This release brings some small new features, but mainly bug fixes and improvements. We’re winding down on implementable features, these are exciting times for OpenMW, even if releases have a little less user-visible changes. The game is basically fully playable, and future releases will bring mostly more fixes and optimizations.

Check out the release video and the OpenMW-CS release video by the prodigious Atahualpa, and see below for the full list of changes.

Known Issues:

Changelog:

Want to leave a comment?
OpenMW 0.40.0 wydane! 2016-09-04 - Vedyimyn

Zespół OpenMW z dumą ogłasza wydanie wersji 0.40.0! Do pobrania tutaj, dla wszystkich systemów operacyjnych. Niniejsze wydanie wprowadza kilka drobnych funkcjonalności, ale przede wszystkim są to poprawki i usprawnienia. Powoli kończymy z dodawaniem nowych funkcji, mimo to jest to ekscytujący okres dla OpenMW, nawet jeśli kolejne wydania wprowadzają nieco mniej widocznych dla użytkownika zmian. Gra jest w zasadzie w pełni grywalna, a przyszłe wydania będą wprowadzać głównie poprawki i optymalizacje.

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowej wersji OpenMW oraz filmu dotyczącego nowej wersji OpenMW-CS, autorstwa czcigodnego Atahualpy. Poniżej dostępna jest lista zmian.

Znane problemy:

Lista zmian:

Zapraszamy do komentowania tutaj.