image ©Maxim Nikolaev
Wielkość, która nadejdzie… 2017-09-09 - Vedyimyn

Minął nieco ponad miesiąc od wydania OpenMW w wersji 0.42.0. Jeśli przypomnicie sobie, kiedy wydano wersję 0.41.0, to zauważycie, że stworzenie nowego wydania zajęło nam osiem miesięcy, co było jednym z największych odstępów pomiędzy wydaniami, pomimmo że nie różniło się ono znacząco pod względem objętości od wydań je poprzedzających.

Bynajmniej nie oznacza to, że deweloperzy OpenMW się obijali. Albo że przez te osiem miesięcy uczyniono mniejszy postęp niż zwykle. Powodem opóźnienia było to, że nasz komputer od edycji wideo miał awarię w wysoce niefortunnym czasie. Gdy dyskutowaliśmy, czy wydanie powinno mieć miejsce pomimo braku wideo, ustaliliśmy, że wstrzymamy je do czasu rozwiązania problemów ze sprzętem. W końcu jeśli ktoś chce zagrać w najnowszą wersję OpenMW nie musi czekać na wydanie, skoro może skorzystać z wydań nocnych, który ostatnio uczyniliśmy łatwiej dostępnymi poprzez podanie linku na stronie „Do ściągnięcia”.

Dobra wiadomość jest taka, że o ile proces wydań został zawieszony, o tyle praca nad następną wersją już ruszyła, i znaleźliśmy się w takim punkcie, że mogliśmy wydać wersję 0.43.0 dzień po wersji 0.42.0. W momencie pisania tych słów mamy 85 zamkniętych problemów, co czyni to wydanie większym niż poprzednie. Spójrz na nasz bugtracker, by zobaczyć szczegóły.

Nieco ponad miesiąc temu byliśmy również świadkami wydania TES3MP w wersji 0.6.0, a nieco później łatki 0.6.1, z widokami na następną wersję już wkrótce, w połowie września. Odkąd TES3MP zaczęło bazować na silniku OpenMW, otrzymaliśmy część uwagi mediów i przybyło nam chętnych na deweloperów.

Dzięki nowym ludziom na pokładzie, wzrosło zainteresowanie poprawą dokumentacji kodu. Jeden z nowych programistów zaczął badać, czy byłoby możliwe rozszerzenie animacji .OSG lub sprawienie, by było możliwe czytanie przez OpenMW innych plików .nif, poza tymi z Morrowinda. Scrawl wypuścił swoje niekompletne eksperymenty z cieniami, a stary człone zespołu, o pseudonimie AnyOldName3 próbuje sprawić, by zaczęły działać. Chociaż nagli mnie, bym o tym wspomniał, nie ma gwarancji, że mu się uda. Powrócił także Aeslywinn, który dawniej włożył sporo pracy w OpenMW-CS i wrócił tam, gdzie skończył.

Jego nowa funkcja, już włączona do OpenMW, daje moderom komfort przeładowywania zasobów w OpenMW-CS bez przeładowywania programu. Jego następnym przedsięwzięciem wydają się być rekordy lądu, co byłoby krokiem naprzód w kierunku możliwości edycji krajobrazu, głównej brakującej funkcji OpenMW-CS.

Co prawda mamy wystarczająco dużo zamkniętych zgłoszeń, by wydać słusznych rozmiarów nową wersję, nie rozpoczęto jeszcze procesu wydawania nowej wersji, w końcu dopiero wypuściliśmy wersję 0.42.0. Prawdopodobnie nadchodzące wydanie będzie dużo większe, niż zwykle, i nastąpi za około dwa miesiące, ze wspomnianymi rekordami lądu i innymi funkcjami, nad którymi trwa teraz praca. Ponadto, obszary, które trwały w stagnacji przez ostatnie kilka miesięcy, znów są w widoczny sposób rozwijane, a przyszłość projektu wygląda całkiem dobrze.

Zapraszamy do komentowania tutaj.
News of great things to come 2017-09-06 - DestinedToDie

It has been slightly over a month since the release of OpenMW 0.42.0. If you look back to when 0.41.0 was released, you’ll see that it took us 8 months to deliver the new version, making it perhaps one of the lengthiest releases in our history, yet in its size it isn’t that different from preceding versions.

That is not to say that OpenMW developers have been slacking off, however. Or that during the course of those 8 months we had much less progress. The reason for this delay was that our video editor’s computer broke down at a rather unfortunate and inconvenient time. When discussing whether the release should done without including a video, the decision was made that we would halt the release process until hardware issues were solved. After all, if anyone wants to play the up to date version of OpenMW, they needn’t wait for the release because they can use our nightlies, which we have recently made more visible by including them in the downloads page.

The good news is that while the release process was in limbo, work on the next version had already started and by the end of it had reached a point where we almost had enough to release version 0.43.0 the day after 0.42.0. At the time of this writing, we are sitting at 85 closed issues, making this release already larger than the previous. Check out the bugtracker for more detail.

A little more than a month ago we also saw the release of TES3MP version 0.6.0 and more recently a stability patch 0.6.1, with the next version possibly landing very soon at mid-September. Since TES3MP is built upon the OpenMW engine, we received part of the media attention and had a burst of new developer applications afterwards.

With new people on the board, there has been increased increased interest in improving our code documentation. One of our new coders is looking into possibly extending the .OSG animations or making it possible for OpenMW to read more than just Morrowind’s version of .nif files. Scrawl has released his incomplete experiments with shadows and an old member by the name of AnyOldName3 is trying to get them working, though he urges me to include that there’s no guarantee he’ll succeed. In addition, we’ve had the return of Aeslywinn, who in the past did some great work on OpenMW-CS and is back to continue where he left off.

A new feature of his that’s already been merged with OpenMW gives modders the comfort of being able to reload assets in OpenMW-CS without having to close and re-open the program. His next undertaking seems to be land records, which would be a step towards being able to edit landscape, the main missing feature in OpenMW-CS.

While we have enough issues closed to produce a rather sizable release, no call for the release process to start has been made yet. After all, we just released 0.42.0 only a brief time ago. It is likely that the upcoming version will be bigger than usual and will arrive in about two months, with the mentioned land records and other features currently being worked on possibly included. Overall, areas that remained stagnant a few months ago are now getting visible development and things are looking good for the OpenMW project.

Want to leave a comment?