image ©Maxim Nikolaev
Zawsze będzie miejsce dla MOAR 2014-08-28 - Vedyimyn

Wiadomości z poprzedniego tygodnia o nowym projekcie (wstępnie nazwanym Morrowind Original Asset Replacement, w skrócie MOAR) umożliwiającym stworzenie nowych zasobów do Morrowinda zostały bardzo ciepło przyjęte. Zgłosiło się wielu ludzi, oferujących nie tylko swoje umiejętności, ale także wyrażających swoje opinie na temat projektu oraz na temat możliwych konsekwencji prawnych. Zastanawiano się też, jaka powinna być relacja projektu i OpenMW. Ostatecznie stwierdzono, że projekt będzie modem do Morrowinda, ale powinien działać z OpenMW. Jeśli chcesz się przyczynić do tej zacnej sprawy, zapraszamy na stronę nowego projektu (link)  lub do wątku na forum (tutaj). Możesz też po prostu dołączyć do tej dyskusji i poczytać, co ludzie piszą.

Wracając do OpenMW. Popracowano nad interfejsem użytkownika – w aspekcie zarówno programowym, jak i sprzętowym. Jeśli chodzi o stronę sprzętową, poczyniono kilka eksperymentów nad obsługą gamepadów. Osiągnięto połowiczny sukces. Gamepady Wireless 360 działały bez zarzutu, ale PS3 dualshock już nie. To oznacza, że wsparcia jako takiego jeszcze nie ma, i że potrzebne jest jeszcze trochę rozmyślań na ten temat.

Od strony programowej uczyniono trochę mniejszych poprawek. Tu centrowanie linii z tekstem, tu zmiana rozmiaru przycisków, tam „dymka” z podpowiedzią… Z tym wszystkim obcuje się praktycznie cały czas w trakcie gry, dlatego musi być wykonane bardzo dobrze. Poprawiono jeszcze kilka innych drobnostek. Można od teraz elegancko kartkować książki kółkiem myszki, albo dokładnie umiejscawiać komentarze na mapie, tak jak to jest możliwe w oryginalnym Morrowindzie. Udoskonalono też mechanizm walki. Kiedy kondycja NPCa osiągnie poziom zerowy, ten zemdleje. Ponadto będzie możliwość obrabowania go, zanim wróci do zmysłów.

Wszystkie te drobiazgi razem wzięte oraz fakt, że została niedawno wypuszczona nowa wersja MyGUI (poprawiona także pod względem wspomnianych ostatnio wycieków pamięci), mogą zwiastować powstanie wkrótce OpenMW w wersji 0.32.0, o czym są już pogłoski wśród developerów. Zawsze dobrze to słyszeć.

Zapraszamy do komentowania tutaj!

Last week’s news of an asset replacement project was well received. A whole bunch of people reported in, offering not just their skills, but also their opinion on the exact nature of the project and any possible legal ramifications, what with OpenMW being around and all. In the end they settled on making this project (tentatively called Morrowind Original Asset Replacement, a.k.a. MOAR) a mod for Morrowind, but the OpenMW engine should be working fine with it too. If you want to contribute too, why don’t you check out their brand new project site or their guideline thread? Or just join the discussion thread and see what people are saying.

But back to OpenMW in particular. Some more work was done on the user interface. On the hardware side there has been some experimentation with support for gamepads. The experiment resulted in a semi-victory: Wireless 360 gamepads worked fine, but PS3 dualshock controllers did not. That means that support isn’t quite in yet and that more deliberation on how to handle joystick input is required.

On the software side, various fixes have been done, too. The centering of this and that line of text, resizing buttons here, tooltips there; stuff that’s pretty much in your face every time you play just needs to work well. Small niggles need to be ironed out. For example, you can now use the scroll wheel to leaf through the books and you can properly place tooltips on the local map, just like in vanilla Morrowind. Combat has also been expanded a bit. If an NPCs fatigue reaches zero, they will get knocked out. But not just that – you will be able to pick their pockets when they’re out cold.

All these little things add up and considering that MyGUI just released an update that fixes a memory leak in OpenMW, there is talk among the developers of pushing out OpenMW 0.32.0 soon. And that’s always good to hear.

Want to leave a comment?
Skrypty działają w 100%! 2014-08-19 - Vedyimyn

Osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w rozwoju OpenMW. Obsługa skryptów jest już w 100% sprawna!

Skrypty są narzędziem, dzięki któremu mogą być uruchamiane specjalne wydarzenia (np. pojawienie się kogoś/czegoś w konkretnym miejscu, zmiana statystyk postaci, i inne). Jeśli któryś ze skryptów by nie zadziałał, coś mogłoby się nie wydarzyć. Mogłoby to zaskutkować niemożnością ukończenia zadania lub nie działaniem magicznych efektów. Czasami skrypty Morrowinda nie mogą być odczytane przez OpenMW bezpośrednio, na przykład z powodu bezdomnych argumentów („przybłęd”), o których niedawno wspominaliśmy. Na szczęście nie musimy się tym dłużej przejmować, bo obecnie wszystkie 1204(!) skrypty mogą zostać odczytane i wykonane. Jest to ogromny skok naprzód w kierunku działającej implementacji wszystkich funkcji gry. Nie jest więc chyba zdziwieniem, że każdy każdemu przybijał piątkę w atmosferze ogromnej radości (link) :)

Rozmawialiśmy trochę o sposobach optymalizacji kodu. Jednym z pomysłów jest naprawienie tak zwanych „wycieków pamięci”. Wyciek pamięci polega na zajęciu przez program pamięci w celu wykonania określonych operacji, i nie zwolnieniu jej po użyciu. Jest ona wtedy niedostępna. Program, który „przecieka”, zajmuje coraz więcej pamięci, co prowadzi do spadku wydajności. Niedawno Scrawl znalazł jeden z wycieków, a konkretniej w części interfejsu. Używamy MyGUI jako interfejsu, bo to naprawdę świetny soft. Dużo się mówi, że dzięki MyGUI można przy niskim nakładzie pracy zrobić wspaniały interfejs. Niemniej jednak, wyciek musi zostać zatkany.

I oto dlaczego projekty open-source wymiatają. Scrawl rozmawiał z Altrenem, głównym człowiekiem od MyGUI. Altren zaszczycił nas nawet swoją obecnością. Wygląda na to, że Scrawl będzie pracował trochę bliżej z MyGUI, po to żeby je usprawnić w szybszym tempie, niż miałoby to miejsce normalnie. To powinno zakończyć nie tylko problemy jakie napotyka projekt OpenMW, ale także inne projekty korzystające z tego oprogramowania. W tym celu MyGUI opuściło SourceForge i przeniosło się na Githuba (link). Jeśli jesteś programistą i chcesz mieć oko na projekt, może nawet przyczynić się do jego rozwoju, to czuj się zaproszony!

W zeszłym tygodniu mówiliśmy o fontach. Może nie jest to jedna najbardziej efektowych rzeczy w OpenMW, ale jest istotna, gdyż pismo jest głównym kanałem komunikacji gry z graczem. Markelius pracuje nad fontem zwanym Open Magicka, który ma wyglądać ładnie i ostro w każdym rozmiarze. Po pierwsze, każdy znak w oryginalnym foncie Magic Cards musi zostać wykonany ponownie. Następnym krokiem jest dodanie wsparcia dla znaków narodowych, jak np. polskie ogonki lub cyrylica. Markelius potrzebuje nieco informacji, szczególnie o językach nie używających cyrylicy ani alfabetu łacińskiego. (Przykładowo, gdyby była wersja japońska gry, a OpenMW miałby ją wspierać, font musiałby obsługiwać japońskie znaki.) Jeśli przypadkiem coś wiesz, prosimy o post tutaj.

Jeszcze jedna nowinka. Jeden z fanów OpenMW, Deonsion, rozpoczał pracę nad pewnym projektem (link), mającym na celu poprawienie atmosfery gry poprzez utworzenie lepszych modeli i animacji. Obecnie pracuje on nad nowymi modelami skał i drzew, żeby od czegoś zacząć, ale pragnie także pracować nad animacjami, gdy tylko nauczy się używać stosownego oprogramowania. Wiadomo, że domyślne animacje i grafika gry były bardzo modne w roku 2002. Było to dwanaście lat temu, więc przedsięwzięcie jest naprawdę wielkie. Jeśli jest ktoś chętny do pomocy Deonsionowi, prosimy o kontakt! Napisz posta w wątku dotyczącym projektu (link powyżej), i napisz, co możesz zrobić. Każda para rąk chętna do pomocy jest potrzebna. OpenMW jest najlepszym sposobem, byśmy mogli grać w grę wszech czasów ze współczesną grafiką. Razem możemy sprawić, że tak właśnie się stanie!

Zapraszamy do komentowania tutaj!

Всё по плану 2014-08-18 - Lukasz Gromanowski

В разработке OpenMW достигнута очередная цель. Работает 100% скриптов! Morrowind – это игра, где события происходят согласно скриптам. Если скрипт не работает, может не завершиться квест или не сработать магическое заклинание. Иногда скрипты нельзя напрямую импортировать в OpenMW. Например, там могут быть лишние аргументы, о которых недавно шла речь. К счастью, теперь это не проблема. Теперь все 1204 (!) скрипта в Morrowind можно читать и запускать. Это большой шаг на пути к полной готовности. На форуме это встретили радостными восклицаниями.

Долгое время мы изучали способы оптимизации нашего кода. Один из способов это сделать – исправить утечки памяти. Это ситуация, когда программа использует оперативную память, но не возвращает её после того, как она больше не нужна. Это приводит к увеличению потребления памяти и ухудшению производительности. Недавно Scrawl нашёл такую утечку память в коде интерфейса. Для построения интерфейса мы используем отличную вещь под названием MyGUI. О его качестве говорит то, что нам понадобилось очень мало работы, чтобы подключить MyGUI к проекту. Тем не менее, такие проблемы нужно находить и исправлять.

Этим и хороши проекты с открытым исходным кодом. Scrawl и Altren, главный разработчик MyGUI, работают вместе над исправлением ошибок в MyGUI. Для этого MyGUI переехал с SourceForge на GitHub, так что если Вы – разработчик, то можете внести свой вклад в развитие.

На прошлой неделе мы упоминали шрифты. Не самая захватывающая часть игры, но это механизм, через который происходит взаимодействие игры и пользователя. Markelius работает над шрифтом под названием Open Magicka, который будет хорошо и чётко выглядеть при любом размере. Следующий шаг – поддержка символов национальных алфавитов, таких как кириллица. Для этого Markelius нужно знать, на какие языки, не использующие латинский и киррилический алфавит, перевели Morrowind (например, нужна ли поддержка японского языка). Если у Вас есть информация, расскажите об этом в соответствующей теме на форуме.

Наконец, расскажем о проекте, начатом фанатом OpenMW. Deonsion начал работу над проектом замены игровых ресурсов. Сейчас он начал работу над моделями камней и деревьев, а затем перейдёт к работе над анимацией после того, как научится работать с соответствующим ПО. Мы знаем, что графика и анимация в Morrowind были созданы в 2002 году. Если есть желающие помочь Deonsion в работе над графикой, свяжитесь с ним! Напишите на форуме в теме, указанной выше и расскажите, что вы можете сделать. Чем больше участников – тем лучше. В OpenMW лучше играть с графикой нового поколения, и вместе мы можем этого добиться!

Вы хотели бы написать комментарий?
All according to script 2014-08-17 - Okulo

We’ve reached a new milestone in OpenMW development: We have 100% script functionality! Morrowind is a game that uses scripts for special events to take place. If one of these scripts does not run, these events would not take place and quests might not be finishable or magic effects might not work. Sometimes these scripts cannot be straight-up read by OpenMW, for example because it has these stray arguments that we have talked about a while ago. Fortunately, that is no longer the case. From now on, all 1204(!) scripts in Morrowind can be read and applied. This is a big leap towards feature completeness, so unsurprisingly, high fives were given all around.

For a while we have been looking at ways to optimize our codebase. One of the ways to do so is by fixing so-called memory leaks, which means that a program uses some of your computer’s memory, but doesn’t give it back when it’s done. As a result, such programs will usually start taking up more and more memory leading to performance degradation. A while ago Scrawl found one of these leaks in our code base, specifically in the part of our interface. We use MyGUI for our interface because it’s a fantastic piece of software. It speaks volumes about the quality of MyGUI that it has needed so little work on our part considering all the stuff we do with it. But still, this one thing should kinda be fixed.

And this is why open-source projects rock. Scrawl and the main MyGUI guy, Altren, have been talking. Altren has even graced us with his presence. It looks like Scrawl is going to be working a bit closer with MyGUI to improve it in a faster pace than would usually be the case. That should put a stop to any issues that crop up in not just OpenMW, but also other projects that try to do similar things. For this purpose, MyGUI has left SourceForge and is now on Github, so if you’re also a developer, and you want to keep an eye on it and possibly contribute, make sure to follow them, too!

Last week we were talking about fonts. Not the most action-packed thing about OpenMW, but it’s important as it’s the main way that you and the game communicate. Markelius has been working on a font called Open Magicka that will look nice and sharp at any size. First every character present in the original Magic Cards needs to be redone. The next step is support for international characters such as the Cyrillic alphabet. But Markelius needs some information – specifically which languages Morrowind has been translated to that don’t use the Roman or Cyrillic alphabets. (For example, if there was a Japanese version, OpenMW would need to support that as well and thus the Open Magicka font would need to include those characters.) If you happen to know this, please post in the relevant thread on the forums.

Final bit of news is a project that a fellow OpenMW fan has started. Deonsion has begun work on an asset replacement project. For now he’s working on 3d models of rocks and trees to start out with, but he also wants to tackle animations once he has learned how to work with the relevant software. We all know that Morrowind’s default animations and graphics are very 2002 and that makes this a majestic undertaking. If there are people who could help Deonsion out making the ultimate graphics pack for OpenMW, do get in touch! Post in the thread linked above and tell us what you can do. Every helping hand is one more. OpenMW is our best bet to play this timeless game with graphics that belong in this decade – and together, we can make that happen!

Want to leave a comment?