image ©Maxim Nikolaev
Wiosna, wiosna wszędzie. 2014-04-29 - sir_herrbatka

Mnie męczy grypa, niektórzy spośród nas; alergicy; klną na pyłki – ale przecież nie powstrzyma nas to: kochamy wiosnę mimo wszystko! Od razu jednak uspokajam: żadne sezonowe sentymenty nie mogą powstrzymać rasowych hackerów przed przesiadywaniem długich godzin nad kodem. Nasz zespół jest aktywny niczym rój pszczół, a efekty widoczne są gołym okiem.

Zacznijmy może od naprawionych błędów: są one liczne. Chciałbym na tym poprzestać, ale niestety czytelnicy zapewne zaczęli by wietrzyć podstęp, więc muszę wymienić przynajmniej część z naszych dokonań.

Przykładowo scrawl:

 • Możecie już śmiało rabować zabitych przeciwników. Nie jest to traktowane jako kradzież.
 • Czas jaki zajmuje utonięcie nie jest zakodowany na stałe w silniku gry.
 • Liczne, inne poprawki.
 • Ponadto:

 • Nie można już w trakcie walki naprawiać przedmiotów, regenerować ładunków w przedmiotach magicznych oraz tworzyć eliksirów.
 • Liczne, inne poprawki.
 • Nowych funkcji nie ma zbyt wiele, ale do tego była już pora się przyzwyczaić. OpenMW aktualnie wymaga nade wszystko poprawek w tym, co zostało już wcześniej zaimplementowane. Mimo to, do kategorii nowych funkcji można dodać kilka pozycji.

 • Bohaterowi niezależni mogą używać pochodni w pomieszczeniach (pod warunkiem, że jest dostatecznie ciemno).
 • Bohaterowie niezależni powracają do swojego domyślnego miejsca.
 • Komputerowi przeciwnicy są w stanie celować w osi pionowej (z pozdrowieniami dla wszystkich pastwiących się nad potworami z pozycji lewitacji).
 • “Belated Easter Message” 2014-04-24 - Nekochan

  Sir_herrbatka was a tad late with his announcement, but he had a simple Easter wish: “Peace on Earth”. So, for everyone, let’s have a moment to reflect on this.

  But now let’s focus on OpenMW!

  Like last time, we made more improvements to AI. NPCs now face the players – it’s a very important change, because nobody likes to be ignored, right? Also, Cc9cii fixed a physics bug. Since then, we’ve discovered that the engine’s performance improved!

  * Cc9cii corrected me: His “physics fix” actually *broke* the performance but he made a compromise patch to “improve” the performance but that also made the physics fix less effective.
  But we trust he will find the way! :)

  Scrawl is just criminal… ah nooo! He’s focusing on the “crime and punishment” system! – Oh yeah! I like that! :) *So it seems we have organized crime here :o Jyby made  “come out” he also works hard on that system. Now we know whom we should chase.

  Surprised or disappointed? The time when every week brought about a revolutionary change are gone. :( Now we need to polish and correct what we already have, impliment a few features and in the end (after years of work) release version 1.0 of OpenMW.

  OpenCS still doesn’t have all the necessary functions. Unfortunately, only Zini is working on editor development, but he is a one-man powerhouse! The newest changes concern region maps, where we added new menu actions: opening in the table view and also creating a new cell.
  Functions are needed, but still insufficient. Soooooooo, we need to get hard to work…

  Thank you BrotherBrick for made it more english. :)

  Wielkanoc za nami, jak tych prawie dwa tysiące innych. Chciałem napisać post wcześniej i poprosić by ci spośród was którzy się modlą, pomodlili się w intencji pokoju – Wielkanoc to najlepszy czas na takie prośby.

  Ale post piszę dzisiaj. I ściśle na temat OpenMW.

  W ostatnim tygodniu, podobnie jak ostatnio, doczekaliśmy się ulepszeń w dziedzinie sztucznej inteligencji. Od teraz npc będą obracać się w stronę gracza – bardzo potrzebna zmiana, bo nikt nie lubi być ignorowanym. Ponadto cc9cii naprawił bug w obsłudze fizyki. Nijako przy okazji okazało się, że wydajność silnika nieco się poprawiła.

  Scrawl tymczasem skupił się na udoskonaleniach systemu przestępstw. I to tyle.

  Zaskoczeni? Czasy gdy każdy tydzień przynosiły rewolucyjne zmiany minęły. Teraz musimy dokończyć i poprawić to co mamy i ostatecznie, w końcu, po latach pracy (tak, latach) wydać wersję 1.0 naszego silnika. Za to w OpenCS…

  OpenCS nadal nie posiada wszystkich potrzebnych funkcji. Niestety, aktualnie jedynie zini pracuje nad rozwojem edytora – za to radzi sobie bardzo dobrze. Najnowsze zmiany dotyczą mapy regionów gdzie dodane zostały nowe akcje do menu: otwarcie w widoku tabeli oraz utworzenie nowej komórki. Funkcje potrzebne, ale wciąż zbyt nieliczne! Oj, trzeba brać się do roboty…

  Puzzles, tips … 2014-04-19 - Nekochan

  Hello!

  It’s my debut as a interpreter here, so be patient, it’s not totally new for me but still… If you find mistakes please PM I will be glad to correct them and it will let me to improve myself  :)

  So let the fun begin:

  Puzzles,tips…

  As you could find out lately on blog there is lot of reports about contineuing changes that happened in the AI (Artificial Intelligence). I am sure you aren’t in a big shock as there is still lot things to discover and improve. Especially algorithms for path-finding can give lots of funny results – believe it or not: NPCs in OpenMW are behaving even stranger then in the original engine.

  If you are hunting for such bugs you should hurry with testing – from week to week there will be less situation that make you laugh to the death, soon only in special situation slight smile will ligth your face. This time boredom and predictability in mentioned discipline we own cc9cii, for what (in spite of all) we should give applause.

  Furthermore, in OpenMW it is not doing a lot. Lots of mistakes were fixed, but if I can be honest, and I want to be honest – that never was very interesting for me. For that OpenCS is developing really interesting!

  Let start from cellselec: is the branch that contains the code associated with the function of the window partly rendering the cell. Of course all is far from the ideal, but last changes was already added to main branch, so you can try it, and you are welcome to do that! Lack of list of changes you can treat as another suggestion…

  More, in region maps panel showed up totally new context menu that allow you…

  Yes, that too you should treat as a hint of my expectation according you all, my dear readers. Remember that new region maps still aren’t in main.

  Paraphrase of weekly news from sir_herrbatka by Nekochan

  Zagadki, wskazówki… 2014-04-13 - sir_herrbatka

  Witajcie ponownie!

  Jak zapewne już zauważyliście, ostatnio na blogu dość regularnie pojawiają się doniesienia o kolejnych zmianach w zakresie obsługi sztucznej inteligencji. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem zapewniam: wciąż jest co poprawiać i ulepszać. Zwłaszcza algorytmy wyszukiwania trasy (tak zwany “pathfinding”) potrafią zachowywać się w sposób wręcz przezabawny – wierzcie lub nie: npc w OpenMW zachowują się nieraz nawet dziwniej niż w oryginalnym silniku. Jeśli gustujecie w tego typu błędach, polecam pośpieszyć się z testowaniem – z tygodnia na tydzień jest coraz mniej sytuacji gdy boki można zrywać, a wkrótce najpewniej ledwie okazjonalnie drgnie nam ku górze kącik ust. Tym razem, do wprowadzenia nudy i przewidywalności we wspomnianej dziedzinie przyczynił się cc9cii, za co (mimo wszystko) należą mu się brawa.

  Poza tym, w OpenMW nie dzieje się oszałamiająco wiele. Naprawionych zostało sporo błędów, ale jeśli mam być szczery, a chcę być szczery – to nigdy nie wydawało mi się to naprawdę interesujące. Za to OpenCS rozwija się ciekawie.

  Zacznijmy może od cellselect: jest to gałąź zawierający kod powiązany częściowo z funkcją okna renderowania komórki. Oczywiście całość jest daleka od stanu gotowości bojowej, ale ostatnio zmiany zostały już włączone do gałęzi main, zatem można je wypróbować. Do czego, rzecz jasna, zachęcam. Brak listy zmian możecie potraktować jako dodatkową sugestię…

  Oprócz tego w panelu mapy regionów pojawiło się zupełnie nowe menu kontekstowe pozwalające na…

  Tak, to też potraktujcie jako wskazówkę dotyczącą moich oczekiwań wobec was, moi drodzy czytelnicy. Pamiętajcie jednak, że nowa mapa regionów nie jest jeszcze w main.