image ©Maxim Nikolaev
Breaking news… 2014-06-29 - Nekochan

The usual things going on:

Sorry for the rush. The next news post will be as fat as deep-fried butter. ;)

Pokrótce… 2014-06-26 - sir_herrbatka

sprawa przedstawia się tak:

Wybaczcie pośpiech. Następny post będzie bardziej opisowy.

Corpus Dei 2014-06-22 - Nekochan

I’m tempted to say that OpenMW hasn’t changed all that much, but that wouldn’t be true. The changes are huge, but the nature of these changes are the same as those of last week. Let’s just say another mountain of bugs has been fixed.

It’s worth pointing out that this “mountain” is quite high! We’re not talking Wetterhorn-size – it’s more like K2! But instead of getting caught up in analogies, let’s focus on the facts.

The amount of fixed bugs are in the triple digits. Seriously, check the bug tracker if you don’t believe me. The big bug brawler is Scrawl, but other developers, such as MrCheko, have also put in a lot of effort to reach this new high score.

So what else? I’m afraid not too much. Work is being done on supporting nested data in OpenCS (eg. a list of what’s in an NPC’s inventory nested inside his/her properties window). It’s quite interesting because it makes finding these lists in OpenCS a lot more intuitive. It’s not finished yet, though.

Corpus Dei 2014-06-19 - sir_herrbatka

Korci mnie by ograniczyć się do stwierdzenia, że w OpenMW bez zmian, ale to nie byłaby prawda. Zmiany są ogromne, jednakże ich natura nie odbiega od tych z poprzednich tygodni. Ot, kolejna góra błędów naprawiona.

Warto nadmienić, że jest to góra wyjątkowo znacznych rozmiarów. Nie jakiś tam Kasprowy Wierch czy Babia Góra, a przynajmniej K2. O ile, oczywiście, przyjmiemy tą analogię za na tyle użyteczną by ją nadal ciągnąć. Intuicja oraz doświadczenie podpowiada, że lepiej ją porzucić i przejść do faktów.

Liczba rozwiązanych błędów sięga setek. Dosłownie. Możecie sprawdzić sobie na bugtrackerze jeśli (mi?!) nie wierzycie. Główna w tym zasługa Scrawla, ale również inni programiści wydatnie przyczynili się do tego wyniku. Nie można zapomnieć choćby o mrCheko.

Oprócz tego: obawiam się, że niezbyt wiele. Aktualnie pracuję nad obsługą zagnieżdżonych danych w OpenCS (przykładowo, lista przedmiotów będących w posiadaniu postaci niezależnej) co jest w sumie dość ciekawe, ale aktualnie wciąż niedokończone.

Junk data… 2014-06-12 - Nekochan

Welcome back.

The project advances like Armstrong in his best years on doping. What, you think cycling is boring? Yeah, it bores me too, but it does make the analogy pretty applicable.

You see, at this point development of OpenMW is repetitive, like the seasons in a year, so each week I need to write about the same things. Scrawl continues his fight against bugs, Greye refactors AI code, Pvdk works on the launcher (as well as the Morrowind installer), Zini is making changes to OpenCS – and it’s nigh impossible to tell you about the nature of these changes if you don’t already know how these applications are structured.

But lucky me, I still have some interesting stuff to share.

First, if you wanted to be the first person to finish Morrowind on our engine… you’re too late! Rebel-rider beat you to it… and found some really weird bugs along the way.

Second, Scrawl mentioned that he is struggling with some mods that are not quite well-made. Initially we just nodded our heads as if we understood what he was talking about, but we didn’t expect to see things like this.

Yes, apparently some mods have “junk data”. Poor Scrawl. :(