image ©Maxim Nikolaev
Oda do testów 2014-02-24 - sir_herrbatka

Nie ma OpenMW 0.29.0. Problemem są błędy, które (tradycyjnie) wyszły na jaw dopiero przy okazji wydania. Nie chcę nawet zagłębiać się w szczegóły, ale jeśli ktoś potrzebuje przykładu na poparcie tezy o kluczowej roli testów ─ oczywiście OpenMW stanowi ten przykład.

Na szczęście poza wspomnianym, feralnym wydaniem 0.29.0, sprawy idą w dobrym kierunku. Scrawl przykładowo, próbuje ugłaskać twierdzących, iż w trakcie przerw na ładowanie przeczytali “Wojnę i Pokój”. Najnowszy pomysł na usprawnienie procesu polega na wielowątkowym ładowaniu terenu ─ oczywiście, gdy tylko dokonamy odpowiednich pomiarów, przedstawię rozkład prawdopodobieństwa przeczytania “Braci Karamazow” w trakcie przerw na ładowanie OpenMW do roku 2020. Z racji jednak na wciąż znaczący okres oddzielający nas do końca dekady, należy zaznaczyć możliwość dalszych zmian szybkości ładowania w przeciągu kolejnych lat rozwoju projektu. Zmiany te mogą podważyć wiarygodność naszych wyliczeń na bazie stanu obecnego.

Pvdk z kolei, próbuje dogodzić innym malkontentom i abstynentom nie tolerujących wine w systemie. Wine co prawda umożliwia instalację Morrowinda, jednak trzeba przyznać, że instalowania go tylko w tym celu zdaje się być przesadą. Wszak wystarczy wypakować archiwa gry ─ istnieje nawet do tego użyteczna biblioteka. Jak wspominałem w minionych tygodniach, Pvdk tworzy przyjazny, graficzny instalator plików Morrowinda. Instalator ten wzbogacił się w nowe funkcje: nie pozwoli zainstalować bloodmoon przed tribunalem, prawidłowo zapisze plik morrowind.ini, a także wzbogacił się o inne, pomniejsze ulepszenia.

OpenCS z kolei doczekał się nowej funkcji. Wprowadziłem możliwość automatycznego tworzenia filtrów metodą przeciągnij i upuść. Wyrażenie jest tworzone tak, by można je było dopasować do każdej kolumny mogącej zawierać odpowiedni rekord. Przykładowo, jeśli przeciągnięcie rekord frakcji, dajmy na to gildii wojowników, do pola filtru tabeli “Referencables” automatycznie pojawi się filtr dzięki któremu tabela będzie wyświetlać wyłącznie bohaterów niezależnych (NPC) należących do gildii wojowników. Przyśpiesza to dość wyraźnie pracę z edytorem, nawet jeśli dość szybko piszecie na klawiaturze; nowa metoda tworzenia filtrów jest sprawniejsza. Możliwości tej funkcji są nieco szersze niż przedstawiony przykład, i z czasem zostaną opisane w tekście naszej instrukcji.

PS
Zapomniałem wspomnieć o tym, że byliśmy (a przynajmiej raevol był) na SCaLE, zapraszam do forum gdzie znalazł się krótki opis całego wydarzenia.

Little riddle. 2014-02-19 - Lukasz Gromanowski

First of all, a little riddle: what percentage of Morrowind scripts are compiled by OpenMW?

Zini, once he finished wrangling with Bethesda scripting monsters, solved an extremely annoying bug in OpenCS ─ and now the Referenceables table is working properly when more than one file is loaded (and this is always the case when we create a new modification based on a master file, such as Morrowind.esm).

Another interesting new feature in OpenCS is the drag’n’drop implemented by SirHerrbatka: you can use it to change many aspects of the game, e.g. race of non player characters, in a fast and easy way. Simply drag a race record to the appropriate field ─ and you’re done!

As a result of the combined efforts of Gus, Potatoemaster, and MrCheko, we were able to fix a large number of bugs.

Let’s get back to our little riddle – did you answer 80%? *Bzeeert!* Wrong! 90%? Wrong again! The correct answer is… 97.2682% (Hooray)! In other words, almost all of them. This is the best illustration of Zini’s recent efforts (a short time ago results were around 80%).

See you next week!

OpenMW nie jest nieuleczalne. 2014-02-18 - sir_herrbatka

Zagadka: jaki procent całości skryptów jest kompilowanych przez OpenMW?

Odpowiedź brzmi: 97,2682% (dziewięćdziesiąt-siedem-koma-dwa-tysiące-sześćset-osiemdziesiąt-dwa-procent) ─ lub jak kto woli: niemal wszystkie. I to chyba najlepiej ilustruje efekt ostatnich wysiłków Ziniego: jeszcze nie tak dawno wynik kręcił się w okolicach 80%. Warto nadmienić przy tym, że przed nami wciąż wiele wyzwań: nie wszystkie skompilowane skrypty działają, a osiągnięcie nawet tego rezultatu okupione było prawdziwym cierpieniem ─ świadectwem niech będzie wystukana z najwyższym trudem wiadomość od ziniego: “Niech ktoś mnie dobije, proszę”.

Ale oczywiście nikt nie zamachnie się na życie Ziniego. Nie utracimy naszego nieocenionego lidera! Będzie programować niczym niewolnik na galerze! Może nawet rozpoczniemy kampanię na kick starterze by zebrać fundusze na zakup nowoczesnych i stylowych kajdanów, a z czasem opatentujemy przykuwanie programistów do klawiatur? Mam wrażenie, że może się to przyjąć w szerokim, korporacyjnym świecie, a co za tym idzie; zarobimy na oferowaniu płatnych licencji. Wracając jednak do zasadniczego tematu bloga…

Zini, gdy skończył już użerać się z potworkami Bethesdy, rozwiązał wyjątkowo irytujący błąd w OpenCS ─ dzięki czemu tabela Referencables działa prawidłowo gdy załadowany jest więcej niż jeden plik (ma to miejsce zawsze gdy tworzymy nową modyfikację, gdyż musi ona bazować na pliku głównym, takim jak np. Morrowind.esm). Inną ciekawą nowością jest funkcja “Drag-and-Drop”: można w ten sposób szybko i przyjemnie zmienić, między innymi, rasę postaci niezależnej: wystarczy przeciągnąć rekord rasy do odpowiedniego pola ─ i gotowe!

Ponadto udało się nam naprawić dużą ilość błędów w samym silniku gry. Jak zapewne pamiętacie z ostatniego cotygodnika, szczególnie “interesujące” są problemy, powiązane ze sztuczną inteligencją. Dość powiedzieć, że na skutek działalności Gusa stały się one odrobinę mniej zabawne. Warto również wspomnieć o błędach naprawionych przez potatoemaster oraz MrCheko ─ co czyniąc kończę niniejszy wpis.

Do następnego tygodnia!

Nature films, and more. 2014-02-13 - Lukasz Gromanowski

In the past week, Scrawl was able to solve a lot of bugs. He also made significant contributions to the GUI of the game saving and loading feature. As if that were not enough, he also began implementing ranged weapons mechanics.

Meanwhile, Zini made improvements in the area of scripting. There is a new feature in the scripts compiler: “warning mode”, which should print a warning if the compiler finds any mistake in the script ─ an undoubtedly useful function.

OpenMW also supports scripts faithful to the original engine ─ which, unfortunately, means that we’re moving into the area of the absurd. To keep your minds clear and uncontaminated with Bethesda insanity from more than a decade ago, I’ll skip the gory details.

The latest changes to character animation look really interesting. At the moment of the writing of this post, they aren’t included in the main branch, but it’s evident that MrCheko improved many aspects of the gameplay related with animations.

For a long time there weren’t any funny videos featuring bugs on the blog ─ and yet it’s precisely what we all love. Anyway, here’s another day in the life of nature and the inhabitants of the province of Morrowind…

Here, we can see an extremely difficult to observe phenomenon, the netch’s mating dance. The excited male demonstrates its efficiency to the female partner. As this happens, the natives are rendered motionless to avoid the aggressive behavior of the animals.

Dark Elves are known for their peculiar, heretical religion. This worship consists of many complex rituals, and an integral and inalienable part of many among them are repeated prostrations.

Here, we see yet another, mysterious ritual whose meaning remains unknown to us.

Filmy przyrodnicze i nie tylko. 2014-02-10 - sir_herrbatka

… a, wszędzie gdzie wkroczył scrawl, bugi padały pod jego potężnymi ciosami, ścieląc się u jego stóp o starannie przyciętych paznokciach… Nie: nie mogę tego, tak ciągnąć. Wszyscy czytelnicy powinni wymazać z pamięci to co przed chwilą przeczytali i przejść do następnego akapitu.

Faktycznie jednak: scrawl rozwiązał w mijającym tygodniu naprawdę wiele błędów, a ponadto włożył znaczący wkład w gui dla zapisywania i wczytywania stanu gry. Jakby tego było jeszcze mało, zaczął również prace nad obsługą broni dystansowej.

Tymczasem zini zajął się usprawnieniami w dziedzinie obsługi skryptów. Pojawił się “warning mode” kompilatora ─ funkcja bez wątpienia użyteczna. OpenMW obsługuje także skrypty wierniej oryginalnemu silnikowi ─ co niestety oznacza wkraczanie w obszar absurdu znanego z Morrowinda. By zachować wasze umysły w stanie względnie nie skażonym szaleństwem Bethesdy z przed ponad dekady, pominę szczegóły.

Ciekawie prezentują się za to ostatnie zmiany w obsłudze animacji postaci. W momencie gdy piszę ten post jeszcze nie znalazły się w gałęzi głównej ale już ewidentnie widać, że MrCheko poprawił wiele aspektów rozgrywki powiązanych z animacjami.

Od dawna na blogu nie było żadnych zabawnych filmików prezentujących bugi ─ a przecież to właśnie to tygryski lubią najbardziej. Tak czy owak, o to kolejny dzień z życia przyrody i mieszkańców prowincji Morrowind.


Tu, widzimy niezwykle trudny do zarejestrowania, taniec godowy netchów. Podekscytowany samiec demonstruje przed samicą swoją sprawność. Tubylcy pozostają w bezruchu by uniknąć agresywnych zachowań zwierząt.


Mroczne elfy znane są ze swej osobliwej, heretyckiej religii. Na oddawanie czci składa się wiele złożonych rytuałów, a integralnym i niezbywalnym elementem wielu spośród nich są wielokrotnie powtarzane pokłony.


Tu obserwujemy inny, tajemniczy rytuał którego znaczenie pozostaje dla nas nieznane.