image ©Maxim Nikolaev
OpenMW 0.33.0 Released! 2014-10-29 - raevol

The OpenMW team is proud to announce the release of version 0.33.0! Grab it from our Downloads Page for all operating systems. We are moving closer and closer to our vaunted “1.0” release, and as such, the list of unimplemented features has run excitingly low. This release brings almost 100 fixes, as well as many exciting advancements for OpenCS. Stay tuned!

10704293_552836551483115_1408266491942342058_o

Known Issues:

Changelog:

Want to leave a comment?

Jest już włączona blokada dla wersji 0.33.0, co oznacza, że nowe wydanie jest bliskie. Wraz z wydaniem pojawi się pełna lista zmian. Jeśli śledzicie „Wydarzenia”, to o wielu z nich pewnie już wiecie. Przyjrzyjmy się jednak, co jeszcze nowego się pojawi.

16 funkcji zostało w pełni zaimplementowanych w tym wydaniu („features” na trackerze), w tym 11 dotyczy OpenCS. Liczby te są stosunkowo małe, ale proszę nie sądzić, że to oznaka spowolnienia prac nad OpenMW. Brakujące funkcje spoza edytora są po prostu nieliczne. Większość zmian to bugfixy.

Poprawiono mechanizm rzucania zaklęć przez stwory niedwunożne. To oznacza, że zarówno Dremora jak i Pełzacz będą używać na Tobie swoich zaklęć, jeśli uznają to za stosowne.

Użytkownicy zgłaszali ostatnio, że filmiki są odtwarzane bez dźwięku. To dlatego, że program używany przez OpenMW do ich wyświetlania, ffmpeg, nieco zmienił swoją wewnętrzną strukturę po ostatnich aktualizacjach, co zaskutkowało problemem w odtwarzaniu filmów z gry. Zdecydowaliśmy się na inny sposób obsługi dźwięków, co zaowocuje niedługo naprawieniem niedogodności i powrotem pełnej przyjemności z oglądania.

Poprawiono kompatybilność z masą kolejnych modów. BTB wprowadza wiele znaczących zmian w funkcjonowaniu Morrowinda, także dotyczących zaklęć. W ostatnich wersjach zaklęcia przezeń wprowadzane były dodawane do zbioru czarów, jednakże intencją BTB było zastąpienie niektórych oryginalnych. Teraz OpenMW będzie najpierw stosownie czyścił listę zaklęć przed dodawaniem magii z BTB. Dalej: Naprawiono problem z jedną z lokacji z Tamriel Rebuilt, powodujący „wywalenie się” gry. Poza tym, niektóre lokacje z TR były bezimienne (w edytorze nie było ich nazw, wiele questów się przez to gubiło), co również zostało poprawione.

Ruszyła praca nad 0.34.0, ale o tym kiedy indziej. 0.33.0 jest bardzo blisko, więc jeśli chcesz, zajrzyj wkrótce na bloga i/lub zacznij sprawdzać codziennie menedżer pakietów.

Zapraszamy do komentowania tutaj!

We’re in lockdown for 0.33.0 and that means that a fresh release is imminent. The full changelog will come with the release, and if you have followed the news, you’re already aware of some of the changes, but let’s see what else has been done.

16 features have been completed for this release, 11 of which are for OpenCS. Don’t take this as a sign of things slowing down for the OpenMW engine, though. Non-editor features are few and far between so the vast majority of changes are bugfixes.

Non-biped creatures now properly cast magic. That means that creatures such as the Dremora and the Scrib will now use their full arsenal of spells on you if they deem it preferable.

Users have been reporting some issues with movies not having any sound. This is because the software that OpenMW uses to play these movies, ffmpeg, had some internal changes in recent updates which broke playback. A different way of handling sound has been chosen so that you get to enjoy the videos as they were meant to be enjoyed.

There should be improved compatability with a bunch of mods. BTB made a pack of significant changes to the way Morrowind works, including spells. In past versions, those spells were added to OpenMW’s menagerie, but BTB intended these spells to replace parts of Morrowind’s library. Now OpenMW will properly clean up the list of spells before adding BTB’s magic. A crash that happened when one of the locations of Tamriel Rebuilt would be entered has been resolved. Same goes for an issue that left certain TR cells unnamed, which broke a whole bunch of their quests. These issues should be fixed now.

Work has also started on 0.34.0, but we’ll save that for another time. The 0.33.0 release is imminent, so check back soon and/or run your package manager daily.

Want to leave a comment?
Dziwactw ciąg dalszy 2014-10-16 - Vedyimyn

Minęło trochę czasu od ostatniej aktualizacji, więc pewnie jesteście ciekawi, co się wydarzyło w tym czasie. Zatem: mamy 108 problemów (w dziale „issues” na trackerze) zamkniętych w wersji 0.33.0, i załatanych jeszcze więcej bugów, które się tam nie pojawiły. Przyjrzyjmy się kilku z nich…

Jeden ze szczególnie interesujących to taki, w którym Dagoth Ur jest martwy… wcześniej niż powinien. Przed zabiciem głównego łotra, gracz powinien pokonać siedmiu jego kumpli. Powinien działać skrypt, który obniżał zdrowie Dagoth Ura o 50 punktów po zabiciu każdego z jego popleczników – łącznie 350 punktów obrażeń dla Sharmata (tak Vivek zwykł nazywać Dagoth Ura). W oryginalnym Morrowindzie skrypt był uszkodzony, obrażenia nie były zadawane. OpenMW od początku działał jak należy, skrypt funkcjonował. Problem w tym, że Dagoth miał tylko 300 pkt. zdrowia, toteż po zabiciu kolegów siłą rzeczy był martwy, zanim go spotkaliśmy w pieczarze. Ironia – błąd musiał zostać odtworzony, żeby gra działała jak trzeba.

Był także problem z deszczem, efektem wizualnym, który jest de facto picem na wodę. Raczej nie powinieneś/aś zauważyć, że nie pada wszędzie. Nie ma sensu męczyć zasobów, generując więcej kropelek, dla niewielkiej poprawy efektu wizualnego. Deszcz jest generowany tylko tam, gdzie idzie gracz. W perspektywie pierwszej osoby nie ma z tym problemu, ale po przełączeniu na widok zza pleców postaci, widać było coś w tym rodzaju: zrzut ekranu. Deszcz był generowany tylko w najbliższym (dosłownie) otoczeniu gracza. Naprawiono to. Obecnie pada tam, gdzie jest ustawiona kamera, a nie tam, gdzie jest postać.

Inny problem dotyczył NPC-ów podążających za graczem. Normalnie po teleportacji lub podróży łazikiem, „podążacz” powinien być przeniesiony pierwszy, żeby nie było widać jego skokowego pojawienia się. Działo się to niemal równocześnie. Problem w tym, że skoro i gracz, i towarzysz mieli ten sam docelowy punkt podróży (co do metra), postać gracza pojawiała się na głowie kompana. Pół biedy, jeśli to się działo na dworze. Gorzej po teleportacji w gildii magów – gracz budził się z górną częścią ciała w suficie. Zostało to naprawione, koniec dziwnych eksperymentów.

Parę newsów na temat OpenCS. Dodano rendering terenu (link), co oznacza, że można teraz oglądać poprawnie wyświetlany teren w OpenCS. Teksty w prostokątach zawierają współrzędne (x, y) oraz nazwę komórki (cell). Dzięki temu łatwo możesz się zorientować, gdzie jesteś, gdy lecisz nad terenem.

Cc9cii spędził nieco czasu nad czyszczeniem kodu, a Lazaroth bawił się shaderami. Zastanawiał się, co by było, gdyby zachowanie wody zależało od pogody. Na przykład: gdy pada, woda powinna zachowywać się tak, jakby spadały na nią krople deszczu, prawda? Udało mu się już osiągnąć taki efekt (zrzut ekranu), ale obecnie tylko jeden może zostać użyty. Obecnie nie da się dodawać różnych, w zależności od pogody. Scrawl uważa jednak, że przy odrobinie pracy nie jest to duży problem. Z pewnością jest to rzecz warta zrobienia, ponieważ pozwoli developerom nie tylko zmieniać kształt powierzchni wody, ale także dodawać inne niesamowite efekty, jak połysk ulicy zmoczonej deszczem…

A co do Scrawla: zaczął pisać bloga. Jest on nie tylko kroniką technicznych aspektów OpenMW, ale także innego projektu, nad którym pracuje. Ostatni post dotyczył portowania OpenMW na Ogre 2.0, które powinno zaskutkować olbrzymim wzrostem wydajności. Jeśli masz nieco doświadczenia w programowaniu, powinno Cię to zainteresować. Blog Scrawla jest dostępny pod tym adresem: http://scrawl.bplaced.net/blog/.

To tyle. Wersja 0.33.0 robi duży postęp. Duża liczba załatanych błędów może zwiastować nadejście kolejnej wersji, więc bądźcie czujni.

Zapraszamy do komentowania tutaj!

On my head, they keep falling 2014-10-16 - Okulo

It’s been a while since the last update, so you’re probably curious what has happened in the meantime. Well, we’ve got 108 closed issues on the 0.33.0 tracker now and many more bugs have been fixed that did not appear on there. Let’s look at a few.

One particularly interesting bug left Dagoth Ur dead. In Morrowind you were supposed to defeat seven of Dagoth Ur’s cronies before facing the big bad himself. A script would be running that lowered Dagoth Ur’s health by 50 points every time you killed one of them, making for a total of 350 points of damage to the Sharmat. In vanilla Morrowind, this script was broken so the damage was not done. However, OpenMW didn’t have this bug in the first place, so the script ran as instructed. The result was that Dagoth Ur, who only had 300 health, would already be lying dead in his cavern before you had even reached him. Ironically, the effects of the bug needed to be replicated to make the game function as intended.

There was also an issue with the rain, a visual effect that is actually all smoke and mirrors. You wouldn’t (or rather shouldn’t) notice, but when it rains in-game, it doesn’t rain everywhere. There’s no reason to, really; it would be unneccessarily taxing your system for little (visual) gain. Instead, it only rains where the player, you, is walking. In first person you wouldn’t see the difference anyway. But once you switched you third person, you could see how extremely local the rain actually was. That’s been fixed now. Rain will fall wherever your camera is positioned, not wherever your character is.

Another issue was with followers. When teleporting or traveling via silt strider your follower would be sent to your destination first. After that, you would go. This happened almost simultaneously, so normally you’d never notice. But since your follower has the exact same destination as you, you would be placed on top of your follower’s head. In outside areas that was silly at best, but if you were transported to a destination inside a building (such as one of the Mages Guild halls), you would end up not just on top of your follower, but with the top part of your body clipping through the ceiling. That is fixed now, too, so no more Philadelphia Experiment-esque fusings in the guild halls.

Some news from the OpenCS corner, too. Terrain rendering has been included, which means you can now properly view the terrain from OpenCS. Those squares with text you see on the screenshot are the x,y-coordinates and the name of the cell. This way you know exactly where you are as you are flying over the terrain.

cc9cii has spent some time cleaning up code and Lazaroth has been playing around with shaders. He wondered what it would look like if water changed its behaviour based on the weather. For example, when it rains, that should be reflected in the water, right? He has already replicated the effect, but right now only one such effect can be applied to the water itself. Right now it is not possible to apply different effects to the water surface depending on the current weather, but Scrawl mentioned that with some work that should not be a big issue. It’s definitely work that is worth doing, because not only does it allow developers to change the shape of the water surface, it also allows for other cool effects, like streets getting a nice sheen from the rain.

Speaking of Scrawl, he has started a blog of his own. This blog will not only chronicle the more technical sides of OpenMW, but also that of other projects he’s working on. As of now, his most recent post is about porting OpenMW to Ogre 2.0, which should give OpenMW a nice performance boost. If you’ve got a little background in software development, this is bound to interest you. Check out Scrawl’s blog for more of his coding (mis)adventures.

That’s it for now. Version 0.33.0 is making good progress and the sheer amount of fixes has prompted talk of another release soon, so stay tuned.

Want to leave a comment?