image ©Maxim Nikolaev
OpenCS above all! 2014-03-28 - Lukasz Gromanowski

I’ll start a bit differently this time – with OpenCS instead of the usual OpenMW.

Thanks to SirHerrbatka and Zini’s efforts, OpenCS now features the functionality mentioned in last week’s post. For your viewing pleasure, the preview and editing views in all their glory:

zrzut103

Beautiful! And all of this is in the main branch!

Aside from that, we have fixes, fixes, fixes, and Scrawl. Like every other week, Scrawl dealt with some nasty bugs (this time having to do with NPCs not falling down). Slothlife, meanwhile, has included support for saving the current weather state in savegame files. I think that loading and saving the state of a character’s spells list should also appear soon.

And that’s all folks, until next time!

Edytor ponad wszystko! 2014-03-25 - sir_herrbatka

Zacznę niestandardowo, bo od OpenCS.

Dzięki moim, oraz ziniego wysiłkom, OpenCS ostatnio doczekał się funkcji o których ostatnio wspominałem. By “postawić kropkę nad i”, specjalnie dla was, nasz edytor w pełnej krasie, z widokami podglądu oraz edycji.
zrzut103
Cudo! I to w gałęzi main!

Poza tym: poprawki, poprawki, poprawki i scrawl. Jak w każdym tygodniu, scrawl rozprawił się z paroma uciążliwymi błędami. slothlife, tymczasem wzbogacił obsługę zapisu stanu gry o zachowywanie aktualnej pogody. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba długo czekać na dodanie do zapisu gry, także listy zaklęć. Ostatnio chciałem zagrać, szło mi całkiem nieźle, do czasu pojawienia się zabójcy mrocznego bractwa – a po wczytaniu gry zorientowałem się, że gra magiem to nie do końca dobry pomysł…

Bug tracker is offline 2014-03-24 - Lukasz Gromanowski

Hi,
bug tracker is currently not working – I’m working on this issue. Sorry for inconvenience.

Skeletons don’t play fair 2014-03-19 - Lukasz Gromanowski

OpenMW v0.29.0 has been released – the best release since the previous one! :D Just look at the list of changes – not only is its sheer size impressive, it also includes the long awaited option to save the game. Of course, most of you already know this very well, so let’s move on to the events of the last week.

An interesting new feature in the OpenCS editor is the initial implementation of the model preview pane. As the name suggests, it is a tool for previewing objects without having to place them in the cell rendering window.

I’m not sure if this absolutely essential feature was available in the original Construction Set, but we have it!

In addition, another portion of AI patches have appeared in OpenMW’s repository and characters under the influence of levitation and water walking magic are now able to use these spells to move over areas of water. Also, creatures can handle ranged combat – beware of skeleton-archers with enchanted, paralyzing arrows! Probably every veteran player has already experienced the charm of this weapon ;)

Till next time!

Szkielety grają nie-fair 2014-03-17 - sir_herrbatka

… i tak, o to wydaliśmy 0.29.0 – najlepsze OpenMW od czasów poprzedniego! Spójrzcie tylko na listę zmian, imponuje samym rozmiarem i – co najważniejsze, zawiera długo wyczekiwaną opcję zapisu gry. Oczywiście, jednak wszyscy już o tym doskonale wiedzą, pora więc przejść do wydarzeń z ostatniego tygodnia.

Ciekawą nowością w edytorze OpenCS, jest pojawienie się wstępnej implementacji panelu podglądu modelu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to narzędzie służące do podejrzenia wyglądu przedmiotu, bez konieczności umieszczania go w oknie renderowania komórki. Nie przypominam sobie, by zbliżona opcja dostępna była w oryginalnym Construction Set – a wydaje się przecież wręcz niezbędna!

Oprócz tego, do kodu OpenMW zawitały kolejne poprawki sztucznej inteligencji. Od teraz, postacie pod wpływem lewitacji oraz chodzenia po wodzie są w stanie wykorzystać te czary by poruszać się nad obszarem wody, stwory zaś potrafią radzić sobie w walce dystansowej – wystrzegajcie się szkieletów–łuczników! Czasami potrafią posiadać one magiczne, paraliżujące strzały. Pewnie każdy weteran gry zdążył już doświadczyć uroku tej broni…